อัลบั้มภาพ "บันทึกข้อตกลง(MOU)ในโครงการร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ ชุมพรปลอดภัยทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > บันทึกข้อตกลง(MOU)ในโครงการร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ ชุมพรปลอดภัยทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ( ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 )

 
บันทึกข้อตกลง(MOU)ในโครงการร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ ชุมพรปลอดภัยทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%