อัลบั้มภาพ "ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 พร้อมรับหลักการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 พร้อมรับหลักการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 )

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 พร้อมรับหลักการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560