อัลบั้มภาพ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี2560
* อัลบั้ม *
กิจกรรมการประกวดธิดาชาวสวน ประจำปี 2558
กิจกรรมการประกวดธิดาชาวสวน ประจำปี 2558
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว ประจำปี 255
กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว ประจำปี 255
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมการประกวดจัดกระเช้าผลไม้ ประจำปี 2558
กิจกรรมการประกวดจัดกระเช้าผลไม้ ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 285 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
คณะกรรมการตรวจรับรถบรรทุกขยะคันใหม่ของเทศบาล  เมื่อวันที่ 8
คณะกรรมการตรวจรับรถบรรทุกขยะคันใหม่ของเทศบาล เมื่อวันที่ 8
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 563 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558

กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงานเ
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงานเ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมเก็บตกการแข่งขันกินผลไม้ ประจำปี 2558
กิจกรรมเก็บตกการแข่งขันกินผลไม้ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 200 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ "หลังสวนเมืองผลไม้" ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2558
ประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดำเนินงานของเทศบาล
ประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดำเนินงานของเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2558
นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนร่วมกิกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสว
นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนร่วมกิกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสว
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 201 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558

กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2558
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2558
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 276 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 208 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2557
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

งานแข่งเรือ
งานแข่งเรือ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]