อัลบั้มภาพ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561ครั้งที่1
* อัลบั้ม *
กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว ประจำปี 255
กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว ประจำปี 255
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมการประกวดจัดกระเช้าผลไม้ ประจำปี 2558
กิจกรรมการประกวดจัดกระเช้าผลไม้ ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 361 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
คณะกรรมการตรวจรับรถบรรทุกขยะคันใหม่ของเทศบาล  เมื่อวันที่ 8
คณะกรรมการตรวจรับรถบรรทุกขยะคันใหม่ของเทศบาล เมื่อวันที่ 8
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 701 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงานเ
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงานเ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 217 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558

กิจกรรมเก็บตกการแข่งขันกินผลไม้ ประจำปี 2558
กิจกรรมเก็บตกการแข่งขันกินผลไม้ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 270 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ "หลังสวนเมืองผลไม้" ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2558
ประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดำเนินงานของเทศบาล
ประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดำเนินงานของเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2558
นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนร่วมกิกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสว
นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนร่วมกิกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสว
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 273 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2558
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2558

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 284 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 327 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 274 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2557
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
งานแข่งเรือ
งานแข่งเรือ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 176 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]