อัลบั้มภาพ กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงานเ
กิจกรรม เทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงานเ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 204 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมเก็บตกการแข่งขันกินผลไม้ ประจำปี 2558
กิจกรรมเก็บตกการแข่งขันกินผลไม้ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 258 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2558
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ "หลังสวนเมืองผลไม้" ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2558
ประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดำเนินงานของเทศบาล
ประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาเทศบาลและร่างแผนดำเนินงานของเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2558

นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนร่วมกิกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสว
นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนร่วมกิกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสว
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 263 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2558
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2558
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2558
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 261 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปี 2557
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 322 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 262 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2557
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2557
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
งานแข่งเรือ
งานแข่งเรือ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 168 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]