จัดระเบียบและทำความสะอาดที่อยู่อาศัยถนนเลียบทางรถไฟ
จัดระเบียบและทำความสะอาดที่อยู่อาศัยถนนเลียบทางรถไฟ
พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไ
พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561ครั้งที่1
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561ครั้งที่1
ทม.สุพรรณบุรีศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองหลังสวน
ทม.สุพรรณบุรีศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองหลังสวน