อัลบั้มภาพ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2561ครั้งที่1