คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลฯ
   
 
    ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลฯ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.