คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
นายอัชฌา แดงกนิษฐ
นายกเทศมนตรี
นายพิศิษฐ์ ชำมะนาด
รองนายกเทศมนตรี
นายนันทโชค ดีเลิศสิน
รองนายกเทศมนตรี
นายอุปฑิต เรืองธารา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประพัฒน์ วรชาติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายชิงชัย ชัยณรงค์โลกา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.