คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
กองช่าง
 
นายธัชพงศ์ นาคอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดุลย์ บุญญแพทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเสน่ห์ คงวิสัย
นายช่างโยธาอาวุโส
นายธนกร บุญพะเนียด
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายคณิต กิตติวัฒน์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายชาตรี ศรีรอด
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.