คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
กองการศึกษา
นางสาวประภาส จิตมุสิก
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา
นางสาวประภาส จิตมุสิก
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางกานดา หนูชม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จ่าเอกวิศรุต วรดิลก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิภาวรรณ สังข์สม
นักสันทนาการชำนาญการ
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.